fred og lys og kjærlighet til alle = peace and light and love to all